Doména .SK – Nové pravidlá od 1. septembra

Po odklade nových pravidiel pre doménu .SK z mája 2017 tu máme nový termín, ktorý sa nezadržateľne blíži (ak to čítate neskôr, tak sa samozrejme vzďaľuje). Možno si majitelia SK domény chceli pripomenúť 1. september, ako deň nástupu do školy a tak sa rozhodli, že do šíkov postavia vzorných registrátorov, ktorí si budú môcť pripomenúť tento deň spolu s nimi. Prvého septembra 2017 teda vstupujú do platnosti nové pravidlá pre doménu .SK.

Prvá dôležitá vec o migrácii na nový systém:

So slovenskou doménou nebude možné vykonávať žiadne administratívne úkony v období od 31.08.2017 (od 22:00 hod.) do 02.09.2017 (do 08:00 hod.). Ak máte dátum exspirácie v tomto období, uhraďte doménu do 30.8.2017 (platba musí byť pripísaná na náš účet), inak sa môže stať, že o doménu prídete.

Stav do 1. septembra 2017

– Ak ste si do prvého septembra chceli registrovať doménu .SK na seba, tak ste si museli vybaviť vlastný identifikátor tak, že ste zaslali formulár klasickou poštou a na základe tohto identifikátora ste sa stali oprávnený registrovať doménu .SK.
– Doménu ste si mohli zaregistrovať cez tzv. zrýchlenú registráciu. Doména bola tým pádom registrovaná na nás (resp. iného Vášho registrátora), s možnosťou previesť doménu bezplatne na Váš identifikátor.

Nové pravidlá od 1. septembra 2017

– Najvýraznejšia zmena a technologický posun do aktuálneho storočia je, že odpadá potreba zasielať formulár poštou, ak si chcete zaregistrovať doménu na seba. Je to neuveriteľné, ale dočkali sme sa!
– Odpadá podmienka, že slovenskú doménu si môže registrovať firma, alebo človek len zo Slovenska. Po novom môže byť držiteľom právnická, alebo fyzická osoba, ktorá ma doručovaciu adresu na území EÚ, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor, alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu.
– Pri prevode domény sa jej platnosť predĺži o rok, čiže bude nutné pri prevode zaplatiť ročný poplatok za doménu.
– Doména sa bude dať registrovať na obdobie až do 10 rokov.
– Zmena stavov domény. Ostávajú len stavy: „registrovaná“ doména (1-10 rokov),  doména „v ochrannom období“ (1-40 dní) a „vymazáva sa“ (0-24 hodin).

Životný cyklus domény .SK od 1.6.2017
Životný cyklus domény .SK

Prudko dôležité!

– V prvom rade si aktualizujte Vaše kontaktné údaje v Control paneli.
– Nezabudnite ani na aktuálnosť emailovej adresy a skontrolujte si, či nie je preplnená, aby Vám neušiel žiadny email. Ak nebudete mať uvedené aktuálne kontaktné údaje a nedostanete tie správne informácie na email, SK-NIC môže v extrémnom prípade pristúpiť až k zrušeniu domény!
– Doména, ktorú ste si registrovali cez zrýchlenú registráciu, bude na Vás prevedená najneskôr do 31.8.2018.

AK STE SI ZAREGISTROVALI DOMÉNU CEZ ZRÝCHLENÚ REGISTRÁCIU PLATÍ: PRECHODOM NA NOVÝ SYSTÉM SA STÁVATE PLNOHODNOTNÝM VLASTNÍKOM DOMÉNY, ALE NIE REGISTRÁTOROM – TÝM NAĎALEJ OSTÁVAJÚ REGISTRÁTORSKÉ FIRMY (NAPR. EXO HOSTING).

Ak máte doménu zaregistrovanú na seba – máte vlastný identifikátor

Skontrolujte si svoje kontaktné údaje na stránke www.sk-nic.sk. Do políčka „Hľadať doménu“ zadajte názov domény a kliknite na „Vyhľadať!“. V novovytvorenom okne kliknite na držiteľa domény, čo by mal byť váš identifikátor. Ak údaje nie sú aktuálne, kontaktujte SK-NIC.

Ak je doména .SK zaregistrovaná na Vašich zákazníkov (alebo známych) na Váš identifikátor,

tak v priebehu niekoľkých mesiacov bude sprístupnený formulár, ktorým prevediete v Control paneli domény na skutočných vlastníkov. Samozrejme aj tu je dôležité, aby mali vaši zákazníci aktuálne kontaktné informácie.

Dúfame, že migrácia na nový systém prebehne v poriadku a nevyskytnú sa žiadne komplikácie. Aktuálne informácie budú v prípade potreby zverejňované na našom facebooku.

Ak Vás téma migrácie domény .SK na nový systém zaujala a chcete mať úplne všetky informácie, odporúčame preštudovať si nasledujúce linky:
Migračný plán: https://sk-nic.sk/documents/pdf/Migracny_plan_v1-5.pdf
Zmeny v SK doméne: https://zmeny.sk-nic.sk/
Stránka SK-NIC: www.sk-nic.sk