Nové pravidlá pre doménu SK. Čo sa zmení?

Ak máte registrovanú doménu .SK, tak ste už možno postrehli, že od 1. júna 2017 1. septembra 2017 vstupujú do platnosti nové pravidlá pre doménu .SK. Mali by spozornieť najmä tí, ktorí majú doménu zaregistrovanú cez tzv. zrýchlenú registráciu.

Ako je to teraz?

V súčasnosti (do konca mája augusta 2017) máte pri registrácii dve možnosti.
1. Pomerne zdĺhavou a zastaranou formou si vybavíte u národného registrátora domén vlastný identifikátor na základe poštou (!) zaslaného formulára a vďaka nemu sa stávate používateľom oprávneným si registrovať doménu na svoj identifikátor.
2. Využijete službu niektorého z registrátorov a použijete tzv. zrýchlenú registráciu. Doména je tým pádom, v našom prípade, registrovaná na EXO HOSTING s tým, že máte právo túto doménu previesť bez poplatkov na Váš identifikátor.

Ako to bude?

V prvom rade odpadajú papierovačky. SK-NIC už nebude vyžadovať zasielanie formulárov, aby ste si mohli na seba zaregistrovať .SK doménu. Pri registrácii novej domény .SK to bude vyzerať tak, ako keby ste si ju v terajšom stave registrovali cez zrýchlenú registráciu, avšak stávate sa plnohodnotným vlastníkom domény.

Novinky v registrácii domény .SK

– Držiteľom domény môže byť fyzická, alebo právnická osoba, ktorá ma doručovaciu adresu v niektorom z členských štátov EU, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor, alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu.
– Zruší sa zrýchlená registrácia, tzn. všetky domény, kde je držiteľom registrátor v zastúpení skutočného držiteľa domény, budú postupne prevedené na reálnych držiteľov – každému držiteľovi sa vygeneruje identifikátor pri registrácii/zmene držiteľa.
– Prevodom domény bude jej platnosť predĺžená o rok – pri prevode teda už bude potrebné uhradiť minimálne ročný poplatok.
– Rušia sa niektoré stavy domén. Od 1. júna septembra bude doména len v stave „registrovaná“ (1-10 rokov), „v ochrannom období“ (1-40 dní) a „vymazáva sa“ (0-24 hodin).

Životný cyklus pre doménu .SK od 1.6.2017

Čo to znamená pre mňa, ak som:

zaregistroval doménu cez zrýchlenú registráciu

V prvom rade si aktualizujte Vaše kontaktné údaje v Control paneli. Nezabudnite ani na aktuálnosť emailovej adresy a skontrolujte si, či nie je preplnená, aby Vám neušiel žiadny email. Ak nebudete mať uvedené aktuálne kontaktné údaje a nedostanete tie správne informácie na email, SK-NIC môže zrušiť doménu!
Doména, ktorú ste si registrovali cez zrýchlenú registráciu, bude na Vás prevedená najneskôr do 30.5.2018 31.8.2018.

Pre tých, ktorí si zaregistrovali doménu cez zrýchlenú registráciu platí: Prechodom na nový systém sa stávate plnohodnotným vlastníkom domény, ale nie registrátorom – tým naďalej ostávajú firmy, ako je v tomto prípade EXO HOSTING.

zaregistroval doménu na seba – mám vlastný identifikátor

Skontrolujte si svoje kontaktné údaje na stránke www.sk-nic.sk. Do políčka „Hľadať doménu“ zadajte názov domény a kliknite na „Vyhľadať!„. V novovytvorenom okne kliknite na držiteľa domény, čo by mal byť váš identifikátor. Ak údaje nie sú aktuálne, kontaktujte nás.

zaregistroval svojich zákazníkov (alebo známych) na svoj identifikátor

V priebehu niekoľkých mesiacov bude sprístupnený formulár, ktorým prevediete v Control paneli domény na skutočných vlastníkov. Samozrejme aj tu je dôležité, aby mali vaši zákazníci aktuálne kontaktné informácie.

V EXO hostingu má na starosti marketing, povedané laicky - má heslá ku všetkým sociálnym sieťam. Dieťa prvej počítačovej generácie a mimo práce hudobník.