Ako zapnúť a používať FastCGI + Xcache + Nginx SSD – manuál

Jednou z možností našich webhostingových balíčkov je spúšťanie skriptov ako FastCGI. Túto možnosť môžete zapnúť v novej verzii control panelu, v sekcii nastavenie Apache a php.

Tu je potrebné ísť do nastavenia verzie php (obr. 1, tlačidlo 1), vybrať si vhodnú verziu php a zapnúť pre ňu FastCGI (obr. 2, tlačidlo 1). A to je všetko – do 15 minút pobežia Vaše stránky v móde FastCGI. Keďže si skripty bežiace ako FastCGI načítavajú php.ini len pri spustení, ak urobíte zmenu v php.ini, je potrebné tieto skripty reštartovať (obr. 1, tlačidlo 2).

Obrázok 1 – Nastavenie Apache a php

 

Obrázok 2 – Zapnutie FastCGI

Xcache

Vhodným doplnkom pre FastCGI je Xcache (samotný Xcache nebude funkčný, pokiaľ Vaše skripty nebežia pod FastCGI). Pre zapnutie Xcache je potrebné pridať do php.ini tieto nastavenia:

 

;-------------------------------XCACHE---------------------
extension = xcache.so

xcache.admin.user               = „xcache“
xcache.admin.pass               = „“
xcache.admin.enable_auth        = Off
xcache.test                     = Off
xcache.coredump_directory       = „“
xcache.disable_on_crash         = Off

; cacher
xcache.shm_scheme               = „mmap“
xcache.stat                     = On
xcache.cacher                   = On
xcache.size                     = 2M
xcache.count                    = 1
xcache.slots                    = 8K
xcache.ttl                      = 3600
xcache.gc_interval              = 300
xcache.var_size                 = 1M
xcache.var_count                = 1
xcache.var_slots                = 8K
xcache.var_ttl                  = 3600
xcache.var_maxttl               = 0
xcache.var_gc_interval          = 300
xcache.readonly_protection      = Off
xcache.mmap_path                = „/dev/zero“

; optimiser
xcache.optimizer                = Off
; coverager
xcache.coverager                = Off
xcache.coverager_autostart      = Off
xcache.coveragedump_directory   = „/tmp/pcov/“

;———————————————————–

 

Nginx Cache na SSD diskoch

Potrebujete, aby sa statické časti stránky, ktoré sa často nemenia, načítavali rýchlejšie? V tom prípade si môžete zapnúť cachovanie jednotlivých častí stránok na ssd diskoch frontend serverov. V novej verzii control panelu choďte do sekcie Nastavenie apache a php, potom do záložky cache, zapnite cache webového servera. V ďalšom kroku je potrebné nastaviť, ktoré súbory sa majú cachovať. To môžete urobiť napríklad cez .htaccess nastavením času expirácie pre jednotlivé typy súborov:

ExpiresActive On   # aktivovanie mod expires
ExpiresByType image/gif „modification plus 5 hours “
ExpiresByType image/jpeg „modification plus 5 hours “
ExpiresByType application/x-javascript „modification plus 5 hours “
ExpiresByType application/x-javascript „modification plus 5 hours “
ExpiresByType text/css „modification plus 5 hours “

 

Cache webového servera

 

Toto nastavenie zabezpečí, že sa budú cachovať všetky obrázky, javascripty a css súbory.

V prípade, že Vaša stránka obsahuje aj obrázky pridávané a menené užívateľmi, odporúčame vložiť daný .htaccess súbor iba do adresárov, kde sa nachádza len design stránky, nie obrázky užívateľov.

Dokumentáciu k mod_expires nájdete tu : http://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_expires.html

Pokročilejší užívatelia môžu cachovať aj dynamicky generované stránky, a to pridaním hlavičky Expires v php. Môžete tak urobiť nasledovne (nastavením času, kedy stránka na cachovacom serveri vyexpiruje):

header(„Expires: Sat, 26 Jul 2013 05:00:00 GMT“);

a podľa potreby si nastaviť stránky, ktoré sa majú cachovať, a ktoré nie.

Kedy sa stránky necachujú?

Toto platí pre dynamické stránky.

Pri nastavovaní Set-Cookie

  • Cache-Control obsahuje „no-cache“, „no-store“, „private“, or a „max-age“ with a non-numeric or 0 value;
  • Expires with a time in the past;
  • pri požiadavkách typu POST sa stránky necachujú;
Exoman má najširší záber tém, keďže píše rukami exákov :)